Matthäus Schmidlechner

Informations Agenda Professionnel
Imprimer
Xl_avatar © Reinhard Winkler

Informations générales

  • Nom:Schmidlechner
  • Prénom:Matthäus
  • Date de naissance:23/07/1976
  • Nationalité:Autriche
  • Tessiture:Ténor
  • Contact:Opera4u.com GmbH ( Kurt-Walther Schober ) Windmühlgasse 32/4 A – 1060 Wien Österreich http://www.opera4u.com E-mail: [email protected] Telefon: +43 1 513 75 920 Fax: +43 1 512 93 51

Agenda Professionnel

Dates
Personnages
Lieux

30 mai 0202

14 mai 2025

17 mai 2025

20 mai 2025

23 mai 2025

27 mai 2025

14 mai 2025

17 mai 2025

20 mai 2025

23 mai 2025

27 mai 2025

30 mai 2025

Captain der Heils...

Happy End

14 mai 2025

17 mai 2025

20 mai 2025

23 mai 2025

27 mai 2025

30 mai 2025

09 mai 2024

12 mai 2024

15 mai 2024

18 mai 2024

22 mai 2024

25 mai 2024

28 mai 2024

Erste Jude

Salome

13 août 2023

18 août 2023

22 août 2023

27 août 2023

Salzburg

Felsenreitschule

12 octobre 2022

15 octobre 2022

18 octobre 2022

21 octobre 2022

Erste Jude

Salome

24 octobre 2022

27 octobre 2022

30 octobre 2022

02 novembre 2022

05 novembre 2022

Erste Jude

Salome

18 mars 2021

20 février 2021

Erste Jude

Salome

01 août 2020

06 août 2020

10 août 2020

16 août 2020

21 août 2020

24 août 2020

Ein junger Diener

Elektra

Salzburg

Felsenreitschule

08 mars 2020

Erste Jude

Salome

11 mars 2020

14 mars 2020

18 mars 2020

21 mars 2020

25 mars 2020

27 mars 2020

31 mars 2020

Erste Jude

Salome

25 août 2019

28 août 2019

31 août 2019

Erste Jude

Salome

Salzburg

Felsenreitschule

14 août 2018

14 août 2018

The Deputy Director

The Student

Der Prozess

Commentaires

Loading