Katia Ledoux

Informations Agenda Professionnel
Imprimer
Xl_avatar

Informations générales

Agenda Professionnel

Dates
Personnages
Lieux

22 juin 2021

08 mai 2021

12 mai 2021

14 mai 2021

14 mai 2021

16 mai 2021

19 mai 2021

Pippetto

Viva la mamma !

27 septembre 2020

04 octobre 2020

07 octobre 2020

11 octobre 2020

15 octobre 2020

Anna Kennedy

Maria Stuarda

30 avril 2020

02 mai 2020

06 mai 2020

08 mai 2020

10 mai 2020

22 mars 2020

25 novembre 2020

28 novembre 2020

03 décembre 2020

05 décembre 2020

Rosette

Manon

12 janvier 2020

16 janvier 2020

18 janvier 2020

24 janvier 2020

26 janvier 2020

Dritte Dame

Die Zauberflöte

10 décembre 2019

13 décembre 2019

02 janvier 2020

Miss Forcible / A...

Coraline

03 novembre 2019

06 novembre 2019

09 novembre 2019

15 novembre 2019

17 novembre 2019

21 novembre 2019

23 novembre 2019

30 novembre 2019

06 décembre 2019

Solisten 3

Belshazzar

22 septembre 2019

25 septembre 2019

28 septembre 2019

06 octobre 2019

09 octobre 2019

13 octobre 2019

Une femme de chambre

Věc Makropulos

17 octobre 2019

22 octobre 2019

Une femme de chambre

Věc Makropulos

05 juin 2019

08 juin 2019

12 juin 2019

16 juin 2019

18 juin 2019

23 juin 2019

27 juin 2019

Geneviève, mère d...

Pelléas et Mélisande

Commentaires

Loading