Nabucco - Bolshoi Theatre (2011 - 2012) - Nabucco - Bolshoi Theatre (2011 - 2012)

InformationDescription
Print
Xl_avatar © Bolshoi Theatre

General Information

Description

No description available

Schedule

November 22, 2011 19:00:00

November 23, 2011 19:00:00

November 24, 2011 19:00:00

November 25, 2011 19:00:00

January 26, 2012 19:00:00

January 27, 2012 19:00:00

January 28, 2012 19:00:00

January 29, 2012 19:00:00

Casting

Yuri Nechaev

Vladimir Redkin

Marina Lapina

Elena Zelenskaya

Boris Rudak

Roman Muravitsky

Dmitry Belosselskiy

Mikhail Kazakov

Irina Dolzhenko

Oksana Volkova

Nikolai Kazansky

Vladimir Krasov

Marat Gali (Galiakhmetov)

Vadim Tikhonov

Yekaterina Vasilenko

Oxana Gorchakovskaya

Work's characters list

Nabucco

Nabucco

Abigaille

Abigaille

Ismaele

Ismaele

Zaccaria

Zaccaria

Fenena

Fenena

Il Gran Sacerdote

Il Gran Sacerdote

Abdallo

Abdallo

Anna

Anna

Comments

Loading